- மழைச்சாரல்: மின்வெட்டு குறையும்!
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Wednesday, 25 April 2012

மின்வெட்டு குறையும்!

வவ்வால்-தலை கீழ் விகிதங்கள்: மின்வெட்டு குறையும்!: கடந்த ஆட்சியில் அறிவிப்புடன் சில மணி நேரங்களும் அறிவிப்பில்லாமல் பல மணி நேரங்களும் மின்வெட்டு போட்டு தாக்கியது விளைவு "வரும் பொது தேர்தல...

No comments:

Post a Comment